Thứ Tư, ngày 8 tháng 2 năm 2023 | 17:6 Liên hệ  | Email cơ quan  
:: Giới thiệu >> Công đoàn
Ban chấp hành công đoàn nhiệm kỳ 2017-2022

 

I.Ban chấp hành:

 

Nguyễn Bảo Triệu

Chủ tịch

baotrieuipn@yahoo.com

0988.200.826

Nguyễn Văn Phụng

Phó Chủ tịch

Email: phung.nguyen@ipn.org.vn

Di động: 0905297833

     

Viên Đại Phúc

Ủy viên TT

Phan Tuấn

UV - Phụ trách văn nghệ

Hoàng Thị Ái Vân

UV - Phụ trách nữ công

Liên Thị Minh Hà

UV - Phụ trách An toàn lao động, thăm hỏi ốm đau

Nguyễn Xuân Khoa

UV - Phụ trách thể thao

 

II. Ủy ban kiểm tra:

  1. Nguyễn Văn Phụng - Chủ nhiệm
  2. Nguyễn Thị Quý - Ủy viên
  3. Bùi Văn Huy - Ủy viên

III. Ban nữ công:

  1. Hoàng Thị Ái Vân - Trưởng ban
  2. Nguyễn Hồ Công Dung - Phó ban

IV. Ban tài chính:

  1. Lê Thị Kim Trang - Kế toán
  2. Đoàn Ngọc Vĩnh Hưng - Thủ quỹ

V. Văn thư: Nguyễn Thị Hiếu

VI. Liên hệ:

  • Địa chỉ: 08 Trần Phú, Nha Trang
  • Email: congdoan@ipn.org.vn
  • Điện thoại: (0258) 3 829 542