Thứ Tư, ngày 24 tháng 4 năm 2024 | 20:21     Liên hệ  | Email cơ quan  | In hóa đơn   | vOffice  English
Bảo tàng Yersin
Bảo tàng A.Yersin - địa chỉ du lịch văn hóa giá trị
Cập nhật: 15/06/2018

Tuy diện tích không lớn nhưng Bảo tàng Yersin chứa đựng nhiều hiện vật có giá trị gắn liền với cuộc đời và sự nghiệp của nhà bác học lừng danh Alexandre Yersin...

[xem ... ]
Các tin khác: